1

Huur -

- Woninghuur - Handelshuur
- Opstellen huurcontracten
- Huurwaarborg - Borgstelling
- Indexaanpassingen
- Opzeg door verhuurder of huurder
- Verbrekingsvergoedingen
- Huurachterstallen
- Verzoekschrift ontbinding huurovereenkomst bij vrederechter
- Wederverhuringsvergoeding
- Huurschade - Uithuiszetting
- Slecht onderhoud of nalaten herstellingen uit te voeren door huurder of verhuurder
- Ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring
- Mingenot en schadevergoeding

Logo_Muller-en-maris