3

Incasso -

facturen

- Aanmaningen
- Dagvaardingen vredegerecht, rechtbank van eerste aanleg of rechtbank van koophandel
- Schadebeding, renten en procedurekosten
- Opvolgen uitvoering via gerechtsdeurwaarder (betekening,
loonbeslag en beslag op roerende of onroerende goederen)
- Procedure invordering onbetwiste geldschulden
art. 1394/20 Ger.W. e.v.

(klik om dit venster te sluiten)

Logo_Muller-en-maris